O projekcie

Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 200 mieszkańcom województwa śląskiego w wieku od 18 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz z nerwicowymi, będącym uczestnikami Programu w latach 2020-2022.

Projekt ma na celu przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 200 uczestników projektu:

Planowane są także działania szkoleniowe skierowane do 6 specjalistów w dziedzinie psychiatrii, psychologii, doradców zawodowych / psychoterapeutów (pracowników NZOZ).

Działania w projekcie:

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.10.2020 r. do 30.12.2022 r. Projekt przewiduje udzielanie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine.

Wszystkie działania w projekcie będą realizowane zgodne z Regionalnym programem rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi na lata 2019-2022.

Realizatorem Projektu/Beneficjentem jest GALUS DARIUSZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, ul. św. Pawła 11a, 41-500 Chorzów.

Uczestnik projektu nie ponosi kosztów finansowych związanych z udziałem w projekcie.

Załącznik: Regulamin projektu pobierz