Świadczenia dla pacjentów w projekcie

Świadczenia dla pacjentów w projekcie:

 1. Kompleksowa rehabilitacja uczestników programu
  • pierwsza konsultacja psychiatryczna,
  • pierwsza konsultacja psychologiczna,
  • indywidualne spotkania terapeutyczne - psycholog (11 spotkań),
  • konsultacje telefoniczne - psycholog (4 konsultacje),
  • indywidualne konsultacje specjalistyczne z doradcą zawodowym lub psychoterapeutą (3 konsultacje),
  • druga konsultacja psychologiczna realizowana po dwóch miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz Indywidualnego planu rehabilitacji,
  • kontrolna konsultacja psychiatryczna realizowana po dwóch miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz Indywidualnego planu rehabilitacji.
 2. Trening redukcji stresu
 3. Warsztaty terapeutyczne
 4. Warsztaty asertywności realizowane przez psychologa
 5. Działania edukacyjne

Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu (dla 9% uczestników).